Ideapankki

Ideapankkiin kerätään uusia ideioita, joita olisi mahdollista toteuttaa. Alkuvaiheessa kyseessä ovat ilmaiset ideat, ehkä myöhemmin toimintaa voisi laajentaa patenttitoimistojen suuntaan ja kohdentaa yrityksille.

Kotisivu

Etusivu

Ideapankki

Tässä oma muutama viimeisimmistä ideoistani:


Eksoplaneetat ja maankaltaisen planeetan etsiminen:

Maankaltaisten planeettojen etsiminen olisi mahdollista tekemällä ensin suodin, joka suodattaa pois kaiken muun säteilyn, paitsi maapallon heijastaman säteilyn. Tällöin suotimen läpi saapuva säteily olisi samankaltaista kuin maapallon ja tällaistahan me olemme etsimässä. Etsittävät kohteet tulisi kuitenkin tarkistaa huolella, sillä maanpallon heijastama säteily muodostuu laajahkosta spektristä ja monet muutkin kappaleet säteilevät ainakin osaa näistä spektreistä. Toimiakseen tällaisen kaukoputken tulisi olla avaruudessa, jolloin ilmakehä ei pääsisi sotkemaan sitä. Lisäksi olisi huomioitava ainakin puna-/sinisiirtymät, joista pääsemmekin seuraavaan ideaan...

julkaistu 29.4.2011, Ideoitsija Arenmaa Karpo


Eksoplaneettojen havainnointi:

Eksoplaneetan voisi havaita mittaamalla puna- ja sinisiirtymiä. Punasiirtymähän muodostuu kappaleen loitontuessa havaitsijasta. Tällöin spektriviivat siirtyvät kohti punaista aallonpituutta. Planeetan siirtymäspektrin voisi havaita käyttämällä riittävän tarkkaa kaukoputkea. Jos samasta kohteesta otettaisiin uusi siirtymäspektri, kun kohde on lähenemässä, niin saataisiin osittainen sinisiirtymä verrattuna aiempaan. Tähtien ympärillä liikkuvat planeetat voisi havainnoida helposti, kun ensin mitattaisiin keskustähden sen hetkinen puna-/sinisiirtymä ja sitten poistettaisiin kyseisen tähden valo hologrammisuodattimella, jolloin jäljelle jää vain planeettojen spektrit. Kun kuvia on otettu riittävästi, niin tällöin voidaan huomata spektriviivojen siirtyneen osittain tiettyihin suuntiin, josta voidaan lopulta lukea eksoplaneetan olemassaolo. Tällä tavalla voitaisiin havainnoida lähes kaikki eksoplaneetat, jos järjestelmä olisi riittävän tehokas. Parhaiten kyseisellä järjestelmällä näkyisivät suurella nopeudella liikkuvat kohteet. Ideaa voisi käyttää myös asteroidien ja muiden meitä uhkaavien kohteiden kartoittamiseen. Näillä kohteilla on suurehko nopeus verrattuna maapalloon, joten puna-/sinisiirtymä olisi suurehko. Ainakin idea kannattaisi testata.

Julkaistu 29.4.2011, Ideoitsija Arenmaa Karpo


Miten yrityksiä voisi saada lisää Suomeen?

Luvataan vetää yrityksille kiinteä valokuitu, joka on mieluiten luokkaa 10Gbit/s. Yrityksessä olevista laitteista, yhteysnopeudesta ja sen maksuista vastaa yritys itse. Valokuituratkaisu takaisi riittävän perusverkon toiminnan. Samalla kannattaisi tehdä vastaava verkko kaikkiin suomalaisiin kotitalouksiin. Kotitalouksien kuituliitännät takaisivat erilaisille sovellusten kehittäjille loistavan mahdollisuuden testata tuotteitaan nopeasti toimivassa kuidussa. Tällöin Suomi olisi jälleen edelläkävijä teknologiassa, eikä 1Mbit/s nopeuksilla jurruuttava takapajula.

Jos liittymät tehtäisiin suomalaisena työnä, niin samalla työllistettäisiin huomattava määrä ihmisiä ja kehitettäisiin uutta tekniikkaa, jollaisesta hallitus on aina puhunut. Satsauksen hinta olisi melkoinen, mutta pääsääntöisesti kannattava.

Julkaistu 29.4.2011, Ideoitsija Arenmaa Karpo


 

Sivuston ylläpitäjä: Arenmaa Karpo, Ursan jäsen ja teoreetikko

 

Valikko
Kotisivu
Tilastot
Kävijät
Arvosana
Arvostele sivusto
Kaupalliset tiedotteet